In het Ondernemerslab Twente kunnen studenten en medewerkers van ROC van Twente experimenteren met ondernemerschap. Wij stimuleren een ondernemende houding en ondernemend gedrag en begeleiden en adviseren bij (startend) ondernemerschap. Die begeleiding wordt gedaan door eigen docenten en door professionals en coaches uit verschillende branches van het bedrijfsleven en de overheid. 

Ook biedt het Ondernemerslab trainingen aan om ondernemersvaardigheden te vergroten en netwerken op te bouwen en uit te breiden.

Het concept van het Ondernemerslab past binnen de visie van ROC van Twente en het ROZ om tot versterking van ondernemerschap in het onderwijs, en daarmee in de stad en regio, te komen. De totstandkoming van een aantal leerwerkbedrijven, deels gerund door oud-studenten, hoort hier ook bij. Ondernemerschap wordt gekoppeld aan maatschappelijk rendement; het kernidee van sociale economie.

Het Ondernemerslab is een initiatief van ROC van Twente en het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor starters en ondernemers.

logo ROZ Groep

Partners

Pin It on Pinterest

Share This