Docent en bedrijf

Docenten trainen in ondernemendheid

Docenten van het ROC van Twente kunnen deel nemen aan de training ondernemendheid. Deze training wordt via de ROC Academie aangeboden.

Ondernemend onderwijs is het omzetten van ideeën naar daden; kansen zien en benutten. De boeken wat vaker dicht en partners uit de directe schoolomgeving betrekken bij het eigen onderwijs.

De combinatie van ‘ondernemen’ en ‘onderwijzen’ is veel meer dan het schrijven van een ondernemingsplan of het verkopen van een product door leerlingen. Ondernemen gaat over gedrag, daagt school, docent en leerling uit om samen met partners op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs.

Productencatalogus ROZ

In de productencatalogus van ROZ vindt u de producten/mogelijkheden die het Ondernemerslab biedt. Denk aan advies en begeleiding voor, tijdens en na de start, leergangen en trainingen over verschillende onderwerpen en examinering en beoordeling van ondernemingsplannen.

Enthousiast geraakt? Wilt u meer doen met ondernemerschap? Neem contact op met ons. We denken graag mee met uw wensen. Er is veel mogelijk, ook maatwerk! Vanwege een subsidie zijn hier geen kosten aan verbonden.

Pin It on Pinterest

Share This