CityPlus!

samenwerken aan een vitale binnenstad

Gaan voor het Echie…

In het project CityPlus! werk je aan gerichte opdrachten voor echte opdrachtgevers.
Bijvoorbeeld gemeentes, winkeliersverenigingen of ondernemersclubs. Je werkt dus aan realistische opdrachten en je ideeën worden, als ze goed genoeg zijn, echt uitgevoerd.

Jouw ideeën en voorstellen worden in het echt toegepast.
Hoe gaaf is dat…

Project CityPlus!

samenwerken aan een vitale binnenstad

In het project CityPlus! werk je met studenten van verschillende opleidingen en beroepsrichtingen én met mensen uit het Midden- en Kleinbedrijf samen om concrete plannen en/of initiatieven te ontwerpen om verbeteringen aan te brengen in de lokale kern/binnenstad.

Er wordt hierbij specifiek gericht op vernieuwende retail concepten, stadsmarketing en het organiseren van evenementen om de binnenstad van steden levendiger en aanttrekkelijker te maken.

Studenten worden nadrukkelijk verbonden met initiatiefnemers en stakeholders uit het bedrijfsleven. Op deze manier kan er een co-creatie tussen beide partijen ontstaan.

Het project wordt uitgevoerd op locatie.

Wat leer je in dit project?

Kerntaken en Werkprocessen
 • De student analyseert de informatie ahv. de workshops en interviews.
 • De student werkt met het model “Service design thinking”.
 • De studenten maken een concreet en waardevol design op basis van business modeling.
 • De studenten presenteren het ontwerp aan collega-studenten en opdrachtgevers.
Kennis
 • De student heeft kennis van het model  Service design thinking.
 • De student kent de lokale markt.
 • De student kent zijn leerstijl en weet deze in te zetten in groepswerk.
 • De student heeft BPV-ervaring in de MKB-sektor.
Vaardigheden
 • De student krijgt kennis, inzicht en betrokkenheid met de lokale markt.
 • De student ontwikkelt bereidheid om kennis en expertise te delen met collega-studenten
 • De student kan de PDCA-cyclus toepassen op de uitgevoerde werkprocessen

Service Design Thinking

In dit project leer je werken volgens de methode van het Service Design Thinking.
De verbinding leggen tussen verschillende stakeholders en ideeën maakt het ontwikkelen van een nieuw concept interessant en brengt nieuwe inzichten.
Service Design Thinking levert praktische en inspirerende technieken om in co-creatie aan de realisatie van een nieuw concept, dienst of product te werken.

What’s in it for me?

Toegevoegde waarde voor jou als student:

regionale ontwikkelingen
Je maakt kennis met:

 • de ontwikkelingen die spelen op de lokale markt en die invloed hebben op het gedrag van de consument,
 • de acties van de ondernemers en
 • de kennis en vaardigheden die je als werknemer en/of ondernemer moet hebben/ontwikkelen om kansrijk te zijn in dit marktsegment.
kansen op de arbeidsmarkt
De student

 • Je verbreedt jouw netwerk waardoor je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot,
 • Je kunt de opbrengsten van de module als potentiele ondernemer door ontwikkelen in de vorm van een pilot,
 • Je maakt kennis met het werken voor een klant/ opdrachtgever.
 • Je maakt kennis met de markt en de vraag die er vanuit de markt speelt.
 • Je maakt gebruik van het lokale netwerk MKB.
verbredend en verdiepend
Onderzoeken:

 • Je leert de vraag vanuit de markt in kaart te brengen en een vraag/ concept te analyseren.

Communiceren en samenwerken:

 • Je leert om in samenwerking met een opdrachtgever en stakeholders behoeften en ontwikkelingen vanuit de markt in kaart te brengen.

Managen en innoveren:

 • Je leert om ideeën en concepten te vertalen naar concrete projecten. Je leer proactief te werken en te reflecteren op eigen handelen.

Meer weten? Meedoen?

Heb je interesse om mee te doen aan dit project of wil je eerst meer informatie? Vul nderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Pin It on Pinterest

Share This