Toptraject Twente Milieu

Toptraject project voor tweede- en derdejaars studenten

Toptraject We Cycle:

Gaan voor het Echie…

In het project We Cycle werk je aan een gerichte opdracht voor een echte opdrachtgever: Twente Milieu.

Je werkt dus aan realistische opdrachten en je ideeën worden, als ze goed genoeg zijn, echt uitgevoerd.

De centrale vraag in dit project is:

 

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat het bij inwoners ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) geaccepteerd wordt voor recycling??

Jouw ideeën en voorstellen worden in het echt toegepast.
Hoe gaaf is dat…

Toppers!

Studenten Toptraject presenteerden, in opdracht van de Gemeente Hengelo, hun onderzoek en suggesties om het welzijn en welbevinden van de jeugd in Hengelo te verbeteren.

Toppers Toptraject presenteren…

Op 1 maart 2021 presenteerden studenten van ROC van Twente die meedoen aan het TopTraject hun bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de...

Grande Finale “Werken in Twente”

Woensdag 4 maart 2020 was de “Grande Finale” van het project “WerkenInTwente.nu”, georganiseerd door het Toptraject in samenwerking met het Ondernemerslab.

Toptraject-studenten ROC van Twente in TwenteVisie

TwenteVisie, het maandblad voor ondernemend Twente besteedde uitgebreid aandacht aan het project “Werken in Twente.nu”

TopTraject is weer van start!

Het TopTraject is weer begonnen! Woensdag 11 september was de eerste bijeenkomst voor de studenten van het Top Traject bij het Ondernemerslab in de...

Eindpresentatie

Op maandag 1 maart 2021 presenteerden de verschillende werkgroepen hun bevindingen en adviezen. Bekijk de presentaties hier.

Inleiding

afsluiting

RWS

Zero Waste

Planet Solutions

Toptraject Twente Milieu

Samen zetten we Twentse bedrijven en instellingen op de kaart!

Werkwijze

Tijdens het project wordt in multidisciplinaire groepen gewerkt om antwoord te geven op bovengenoemde onderzoeksvraag. Aan het einde van het traject leveren de studenten een adviesrapport op en presenteren ze hun bevindingen en advies tijdens een afsluitende bijeenkomst.

Doelstelling

(tweede- en derdejaars) Toptrajectstudenten op ROC van Twente

 • hebben inzicht in de problematiek rondom afvalscheiding en recycling
 • maken kennis met de ICE-methodiek en passen deze toe tijdens het project
 • werken aan de volgende hbo-vaardigheden: reflecteren, analyseren, samenwerken, ICT inzetten, plannen en zelfstandig werken, teksten lezen en leren, informatie zoeken en verwerken, abstract en kritisch denken, projectmatig werken
 • oefenen onderzoeksvaardigheden door het uitvoeren van desk-research (onderzoeken van bestaande informatie) en/of het afnemen van interviews
 • ontwikkelen hun schrijfvaardigheid door het maken een (advies)verslag/rapport voor Twente Milieu
 • ontwikkelen hun presentatievaardigheden door het geven van een eindpresentatie aan Twente Milieu, ouders, docenten en andere betrokkenen.
 • maken kennis met het Ondernemerslab en worden geprikkeld in hun ondernemend gedrag.

Wat leer je in dit project?

Kerntaken en Werkprocessen
 • De student analyseert de informatie ahv. de workshops en interviews.
 • De student werkt met het model “Service design thinking”.
 • De studenten maken een concreet en waardevol design op basis van business modeling.
 • De studenten presenteren het ontwerp aan collega-studenten en opdrachtgevers.
Kennis
 • De student heeft kennis van het model  Service design thinking.
 • De student kent de lokale markt.
 • De student kent zijn leerstijl en weet deze in te zetten in groepswerk.
 • De student heeft BPV-ervaring in de MKB-sektor.
Vaardigheden
 • De student krijgt kennis, inzicht en betrokkenheid met de lokale markt.
 • De student ontwikkelt bereidheid om kennis en expertise te delen met collega-studenten
 • De student kan de PDCA-cyclus toepassen op de uitgevoerde werkprocessen

Bijeenkomsten TopTraject

  Toppers!

  Toppers!

  Studenten Toptraject presenteerden, in opdracht van de Gemeente Hengelo, hun onderzoek en suggesties om het welzijn en welbevinden van de jeugd in Hengelo te verbeteren.

  Toppers Toptraject presenteren…

  Toppers Toptraject presenteren…

  Op 1 maart 2021 presenteerden studenten van ROC van Twente die meedoen aan het TopTraject hun bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de vraag van Twente Milieu: Hoe kan ervoor gezorgd worden dat het bij inwoners ingezamelde plastic verpakkingen, metalen...

  Toptraject

  Dit project wordt door het Ondernemerslab Twente uitgevoerd in samenwerking met het Toptraject.

  Het Toptraject is een ketengerichte aanpak die zich richt op vmbo-leerlingen die een succesvolle vmbo-mbo-hbo route willen en kunnen volgen. In het Toptraject werken 8 vmbo scholen, ROC van Twente en Saxion samen aan het realiseren van deze route. 

  Op ROC van Twente nemen Toptrajectstudenten in het tweede jaar deel aan een project. Tijdens zo’n project werken de studenten in multidisciplinaire groepen aan een ‘echte’ opdracht. Dit kan een maatschappelijk vraagstuk zijn vanuit bijvoorbeeld een gemeente, maar ook commerciële vraag vanuit het bedrijfsleven. Bij de uitvoering van de verschillende deelopdrachten in dit project wordt een beroep gedaan op meerdere vaardigheden, waarover ze ook moeten beschikken als ze straks naar het hbo willen.

  What’s in it for me?

  Toegevoegde waarde voor jou als student:

  regionale ontwikkelingen
  Je maakt kennis met:

  • de ontwikkelingen die spelen op de lokale markt en die invloed hebben op het gedrag van de consument,
  • de acties van de ondernemers en
  • de kennis en vaardigheden die je als werknemer en/of ondernemer moet hebben/ontwikkelen om kansrijk te zijn in dit marktsegment.
  kansen op de arbeidsmarkt
  De student

  • Je verbreedt jouw netwerk waardoor je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot,
  • Je kunt de opbrengsten van de module als potentiele ondernemer door ontwikkelen in de vorm van een pilot,
  • Je maakt kennis met het werken voor een klant/ opdrachtgever.
  • Je maakt kennis met de markt en de vraag die er vanuit de markt speelt.
  • Je maakt gebruik van het lokale netwerk MKB.
  verbredend en verdiepend
  Onderzoeken:

  • Je leert de vraag vanuit de markt in kaart te brengen en een vraag/ concept te analyseren.

  Communiceren en samenwerken:

  • Je leert om in samenwerking met een opdrachtgever en stakeholders behoeften en ontwikkelingen vanuit de markt in kaart te brengen.

  Managen en innoveren:

  • Je leert om ideeën en concepten te vertalen naar concrete projecten. Je leer proactief te werken en te reflecteren op eigen handelen.

  Meer weten? Meedoen?

  Heb je interesse om mee te doen aan dit project of wil je eerst meer informatie? Vul nderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

  Fout: Contact formulier niet gevonden.

  samenwerking

  In dit project werken we samen met:

  Pin It on Pinterest

  Share This