Toptraject We Cycle!

Toptraject project voor tweede- en derdejaars studenten

Toptraject We Cycle:

Gaan voor het Echie…

In het project We Cycle werk je aan een gerichte opdracht voor een echte opdrachtgever: Twente Milieu.

Je werkt dus aan realistische opdrachten en je ideeën worden, als ze goed genoeg zijn, echt uitgevoerd.

De centrale vraag in dit project is:

 

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat het bij inwoners ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) geaccepteerd wordt voor recycling??

Jouw ideeën en voorstellen worden in het echt toegepast.
Hoe gaaf is dat…

Grande Finale “Werken in Twente”

Woensdag 4 maart 2020 was de “Grande Finale” van het project “WerkenInTwente.nu”, georganiseerd door het Toptraject in samenwerking met het Ondernemerslab.

Toptraject-studenten ROC van Twente in TwenteVisie

TwenteVisie, het maandblad voor ondernemend Twente besteedde uitgebreid aandacht aan het project “Werken in Twente.nu”

TopTraject is weer van start!

Het TopTraject is weer begonnen! Woensdag 11 september was de eerste bijeenkomst voor de studenten van het Top Traject bij het Ondernemerslab in de...

Toppers van het TopTraject presenteren voor gemeenteraad Almelo

Dinsdag 26 februari 2019 presenteerden de toppers van het TopTraject hun adviezen in het kader van het project ‘Vitale Binnenstad’ voor de...

Toppers aan de slag voor een vitale binnenstad

Maandag 3 december 2018 gingen onze Toptrajectstudenten in het Stadslab Almelo weer aan de slag met het project ‘Vitale Binnenstad’. De ideeën voor...

Toptraject We Cycle!

Samen zetten we Twentse bedrijven en instellingen op de kaart!

Werkwijze

Tijdens het project wordt in multidisciplinaire groepen gewerkt om antwoord te geven op bovengenoemde onderzoeksvraag. Aan het einde van het traject leveren de studenten een adviesrapport op en presenteren ze hun bevindingen en advies tijdens een afsluitende bijeenkomst.

Doelstelling

(tweede- en derdejaars) Toptrajectstudenten op ROC van Twente 

 • hebben inzicht in de problematiek rondom afvalscheiding en recycling
 • maken kennis met de ICE-methodiek en passen deze toe tijdens het project
 • werken aan de volgende hbo-vaardigheden: reflecteren, analyseren, samenwerken, ICT inzetten, plannen en zelfstandig werken, teksten lezen en leren, informatie zoeken en verwerken, abstract en kritisch denken, projectmatig werken
 • oefenen onderzoeksvaardigheden door het uitvoeren van desk-research (onderzoeken van bestaande informatie) en/of het afnemen van interviews
 • ontwikkelen hun schrijfvaardigheid door het maken een (advies)verslag/rapport voor Twente Milieu
 • ontwikkelen hun presentatievaardigheden door het geven van een eindpresentatie aan Twente Milieu, ouders, docenten en andere betrokkenen.
 • maken kennis met het Ondernemerslab en worden geprikkeld in hun ondernemend gedrag.

Wat leer je in dit project?

Kerntaken en Werkprocessen
 • De student analyseert de informatie ahv. de workshops en interviews.
 • De student werkt met het model “Service design thinking”.
 • De studenten maken een concreet en waardevol design op basis van business modeling.
 • De studenten presenteren het ontwerp aan collega-studenten en opdrachtgevers.
Kennis
 • De student heeft kennis van het model  Service design thinking.
 • De student kent de lokale markt.
 • De student kent zijn leerstijl en weet deze in te zetten in groepswerk.
 • De student heeft BPV-ervaring in de MKB-sektor.
Vaardigheden
 • De student krijgt kennis, inzicht en betrokkenheid met de lokale markt.
 • De student ontwikkelt bereidheid om kennis en expertise te delen met collega-studenten
 • De student kan de PDCA-cyclus toepassen op de uitgevoerde werkprocessen

Bijeenkomsten TopTraject


 • dinsdag 9 februari 2021 16:00 uur

  Zevende bijeenkomst Toptraject project We Cycle

  Topt-Traject project in samenwerking met Twente Milieu Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van negen Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden. De oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Twente Milieu staat voor een...
  Lees meer • woensdag 17 februari 2021 16:00 uur

  Eindpresentatie Toptraject project We Cycle

  Topt-Traject project in samenwerking met Twente Milieu Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van negen Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden. De oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Twente Milieu staat voor een...
  Lees meer


TopTraject is weer van start!

TopTraject is weer van start!

Het TopTraject is weer begonnen! Woensdag 11 september was de eerste bijeenkomst voor de studenten van het Top Traject bij het Ondernemerslab in de Gieterij Hengelo. Simone Bloemen, coördinator Toptraject, gaf een presentatie aan de studenten met wat ze allemaal voor...

Toptraject

Dit project wordt door het Ondernemerslab Twente uitgevoerd in samenwerking met het Toptraject van ROC van Twente en Saxion hogeschool.

Het Toptraject is een ketengerichte aanpak die zich richt op vmbo-leerlingen die een succesvolle vmbo-mbo-hbo route willen en kunnen volgen. In het Toptraject werken 8 vmbo scholen, ROC van Twente en Saxion samen aan het realiseren van deze route. Recentelijk is in de politiek hernieuwde aandacht voor de mogelijkheid van leerlingen om gedurende hun schoolloopbaan te kunnen ‘stapelen’ om zo hun weg naar een hoger onderwijsniveau te vinden.

What’s in it for me?

Toegevoegde waarde voor jou als student:

regionale ontwikkelingen
Je maakt kennis met:

 • de ontwikkelingen die spelen op de lokale markt en die invloed hebben op het gedrag van de consument,
 • de acties van de ondernemers en
 • de kennis en vaardigheden die je als werknemer en/of ondernemer moet hebben/ontwikkelen om kansrijk te zijn in dit marktsegment.
kansen op de arbeidsmarkt
De student

 • Je verbreedt jouw netwerk waardoor je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot,
 • Je kunt de opbrengsten van de module als potentiele ondernemer door ontwikkelen in de vorm van een pilot,
 • Je maakt kennis met het werken voor een klant/ opdrachtgever.
 • Je maakt kennis met de markt en de vraag die er vanuit de markt speelt.
 • Je maakt gebruik van het lokale netwerk MKB.
verbredend en verdiepend
Onderzoeken:

 • Je leert de vraag vanuit de markt in kaart te brengen en een vraag/ concept te analyseren.

Communiceren en samenwerken:

 • Je leert om in samenwerking met een opdrachtgever en stakeholders behoeften en ontwikkelingen vanuit de markt in kaart te brengen.

Managen en innoveren:

 • Je leert om ideeën en concepten te vertalen naar concrete projecten. Je leer proactief te werken en te reflecteren op eigen handelen.

Meer weten? Meedoen?

Heb je interesse om mee te doen aan dit project of wil je eerst meer informatie? Vul nderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

  samenwerking

  In dit project werken we samen met:

  Pin It on Pinterest

  Share This