Stage lopen in je eigen bedrijf

Het MBO College voor Bouw, Infra & Interieur van ROC van Twente wil ondernemende studenten de mogelijkheid bieden om tijdens de opleiding stage te lopen in hun eigen bedrijf. Een BOL-student kan daardoor één stageperiode van zijn of haar opleiding inzetten om een eigen bedrijf op te richten of om zijn of haar bedrijf uit te bouwen.

Daarnaast biedt de BPV in eigen bedrijf voor een ZZP’er de kans om een BBL-opleiding bij ROC van Twente te volgen.

De handleiding is bedoeld voor BPV- en SLB-docenten om de stage in eigen bedrijf goed te laten verlopen en te borgen voor ROC van Twente en de onderwijsinspectie.

In een stappenplan wordt het gehele traject beschreven vanaf het moment dat een student aangeeft stage te willen lopen binnen zijn bedrijf tot en met de nazorg waarop de student nog aanspraak mag maken.

Om te bepalen of een student en zijn bedrijf in aanmerking komt, kan het stroomdiagram gebruikt worden. Dit diagram geeft ook de betrokken partijen en de vereiste voorwaarden aan. Deze betrokken partijen sluiten naast de gangbare praktijkovereenkomst nog een tweede overeenkomst af.

Kortom de handleiding is bedoeld als een toolkit voor alle betrokkenen en waarborgt tevens de voorwaarden waaraan een stage in eigen bedrijf moet voldoen.

<iframe src="https://video.tubantia.nl/iframe.html?ec=doaHJ0YzE6VIjlj5aT90exaADKvDewbj&pbid=743bb3e5937f4b60b57c75d9d480bd66&pcode=p4dmQyOsCE4guGeAXQ6wbJ0tbWH9" width="640" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Pin It on Pinterest

Share This