Ondernemerslab ROC van Twente werkt samen met verschillende coaches: bedrijfscoaches (die veelal werken volgens het principe van transactioneel coaching) en een persoonlijke coach die werkt volgens het principe van Transformationeel coaching.

Het Verschil Tussen Transactioneel Coaching en Transformationeel Coaching: Een vergelijking

Introductie:

Coaching is een krachtige benadering die mensen helpt bij het bereiken van persoonlijke groei, professioneel succes en het overwinnen van obstakels. Binnen de wereld van coaching zijn er verschillende benaderingen en stijlen, waaronder transactioneel coaching en transformationeel coaching. Hoewel beide methoden waardevol kunnen zijn, zijn er belangrijke verschillen tussen deze twee benaderingen. Dit artikel verkent de onderscheidende kenmerken van transactioneel coaching en transformationeel coaching, en helpt bij het begrijpen welke aanpak het beste past bij specifieke behoeften en doelstellingen.

Transactioneel Coaching:

Transactioneel coaching richt zich voornamelijk op het behalen van specifieke, meetbare doelen binnen een bepaalde tijdspanne. Het is een resultaatgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op het identificeren en aanpakken van specifieke problemen of uitdagingen. Transactionele coaches werken vaak met concrete stappenplannen, actiepunten en meetbare indicatoren om vooruitgang te meten. Deze aanpak is populair in zakelijke omgevingen waar prestatieverbetering en het bereiken van specifieke doelen centraal staan.

Belangrijkste kenmerken van transactioneel coaching zijn:

 1. Doelgericht: Transactioneel coaching concentreert zich op het bereiken van specifieke doelen en meetbare resultaten.
 2. Probleemoplossend: De focus ligt op het identificeren en oplossen van specifieke uitdagingen of obstakels.
 3. Tijdgebonden: Er wordt gewerkt met duidelijke tijdlijnen en deadlines om vooruitgang te meten en resultaten te behalen.
 4. Meetbaar: Transactionele coaching maakt gebruik van meetbare indicatoren om de voortgang en het succes van het coachingproces te beoordelen.

 

Transformationeel Coaching:

Transformationeel coaching daarentegen is gericht op het creëren van diepgaande, duurzame verandering op zowel persoonlijk als professioneel niveau. Het gaat verder dan het behalen van oppervlakkige doelen en richt zich op de transformatie van de cliënt als geheel. Transformationele coaches werken aan het ontdekken van de innerlijke overtuigingen, waarden en identiteit van de cliënt en ondersteunen hen bij het herdefiniëren van hun zelfbeeld en levensdoelen. Deze aanpak is vaak populair bij individuen die op zoek zijn naar een dieper begrip van zichzelf, het vergroten van zelfbewustzijn en het vinden van zingeving in hun leven.

Belangrijkste kenmerken van transformationeel coaching zijn:

 1. Diepgaand inzicht: Transformationeel coaching richt zich op het verkennen en begrijpen van de diepere overtuigingen, waarden en drijfveren van de cliënt.
 2. Zelfontdekking: De focus ligt op het vergroten van zelfbewustzijn en het ontdekken van persoonlijke kracht en potentieel.
 3. Persoonlijke transformatie: Transformationele coaching beoogt duurzame verandering op identiteitsniveau, waarbij de cliënt zijn zelfbeeld herdefinieert en nieuwe perspectieven en mogelijkheden ontdekt.
 4. Holistisch: Het omvat alle aspecten van het leven van de cliënt, inclusief carrière, relaties, gezondheid en welzijn.

Verschillen tussen Transactioneel Coaching en Transformationeel Coaching:

 1. Focus: Transactioneel coaching richt zich op het behalen van specifieke doelen, terwijl transformationeel coaching zich richt op diepgaande persoonlijke transformatie en zelfontdekking.
 2. Tijdsperspectief: Transactioneel coaching werkt vaak met korte tijdlijnen, terwijl transformationeel coaching een meer langdurig en holistisch proces is.
 3. Meetbaarheid: Transactionele coaching is meetbaar aan de hand van duidelijk gedefinieerde doelen en indicatoren, terwijl transformationele coaching zich richt op meer subjectieve en kwalitatieve veranderingen.
 4. Benadering van obstakels: Transactioneel coaching richt zich op het identificeren en oplossen van specifieke problemen, terwijl transformationeel coaching obstakels benadert als kansen voor groei en zelfontwikkeling.

Zowel transactioneel coaching als transformationeel coaching hebben hun eigen waarde en toepassingen. Het belangrijkste verschil ligt in de focus en het beoogde resultaat. Transactioneel coaching is ideaal voor mensen die specifieke doelen willen bereiken binnen een beperkte tijdspanne, terwijl transformationeel coaching geschikt is voor diegenen die een diepgaande persoonlijke transformatie willen ervaren en hun leven op een holistische manier willen verbeteren.

Het kiezen van de juiste benadering hangt af van de behoeften, doelen en voorkeuren van het individu dat coaching zoekt.

Pin It on Pinterest

Share This