Ondernemerschap neemt in het beroeps- en hoger onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. Sinds enkele jaren werken wij samen met verschillende organisaties om ondernemerschap te stimuleren bij studenten en jongeren. Het ROZ, Regionaal Orgaan voor Zelfstandigen, is één van de belangrijkste partners van het Ondernemerslab.

In hun jaaroverzicht blikken zij terug op 2018

Pin It on Pinterest

Share This