Onderzoek toont belang van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op school en met name stage dan medestudenten die zichzelf als minder ondernemend zien. Ook hebben ondernemende studenten meer vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en succesvol werk in de toekomst. Het stimuleren van ondernemendheid tijdens de opleiding lijkt hieraan bij te dragen. Dit blijkt uit het pilot-onderzoek dat Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Het rapport wordt gelanceerd op de Dag van de Ondernemer tijdens de Global Entrepreneurship Week, als ook de minister van OCW aandacht vraagt voor het belang van ondernemendheidsonderwijs.

De term ‘ondernemendheidsvaardigheden’ is een verzamelbak voor diverse vaardigheden, van creativiteit tot communicatie en van proactiviteit tot doorzettingsvermogen. In het onderzoek is gewerkt met het Europese EntreComp-model, een veelgebruikt model om ondernemendheidsvaardigheden te beschrijven. Projectleider en onderzoeker dr. Pieter Baay: “Een student met ondernemendheidsvaardigheden heeft ideeën en ziet kansen, gaat van daaruit bronnen en middelen mobiliseren, en gaat vervolgens over tot actie. Het onderzoek toont dat studenten tevreden zijn over hun ondernemendheid, maar niet zozeer over het benutten van hun sociale netwerken. En dat terwijl dat cruciaal is voor hun arbeidsmarktsucces.”

Nog weinig bekend over rol onderwijs in ondernemendheidsvaardigheden

Er is nog maar weinig empirisch onderzoek beschikbaar naar het belang van ondernemendheidsvaardigheden, het niveau van mbo-studenten en mogelijke effectieve onderwijsvormen in het mbo. Het ministerie van OCW wil met dit verkennende onderzoek het belang kunnen vaststellen van ondernemendheidsvaardigheden en de rol van onderwijs daarin. Er is een voorzichtige indicatie dat onderwijs een bijdrage kan leveren aan ondernemendheidsvaardigheden van studenten. Studenten die zich in hun opleiding uitgenodigd voelen om een ondernemende houding of ondernemend gedrag te laten zien, scoren hoger.

Hoe verder: aanbevelingen voor het vervolg

Vervolgonderzoek kan de langetermijneffecten van ondernemendheid op het succes van mbo-studenten nader onderzoeken, evenals de effectiviteit van onderwijsvormen en docenten die ondernemendheid stimuleren. Het rapport over het pilot-onderzoek benoemt daarom zowel de eerste resultaten als de vragen waar vervolgonderzoek antwoord op dient te geven. Hierin wordt ingegaan op het belang van een hybride leeromgeving en het pedagogisch-didactisch vakmanschap van docenten om 21ste-eeuwse vaardigheden te stimuleren.

Een managementsamenvatting en het volledige onderzoek zijn in te zien op de site van ECBO>>

Ecbo

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) is onderdeel van CINOP. Ecbo is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs. Hiermee draagt ECBO bij aan de kwaliteit en betekenis van het beroepsonderwijs ten behoeve van vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie.

Pin It on Pinterest

Share This