Dag van de
Ondernemende
Do(e)cent

Dag van de
Ondernemende
Do(e)cent

De Dag van de Ondernemende Do(e)cent

  Ben jij een docent of een doecent (m/v)?
 • wil jij je studenten adequaat voorbereiden op de toekomst, zodat ze zelfstandig en vrij de weg naar boven weten te vinden!
 • wil jij jouw studenten de ruimte bieden om te experimenteren en te oefenen met ondernemend gedrag. Je doet een nadrukkelijk appel op hun ondernemende vaardigheden, zodat ze deze kunnen exploreren en versterken.
 • wil jij je studenten deze vaardigheden in een veilige leeromgeving aanleren en ze helpen om hun kracht en richting te verkennen, zowel persoonlijk als professioneel.
 • vind jij dat je niet alleen zelf in staat moeten zijn om mee te bewegen, maar dat je dit vermogen ook bij je studenten moeten versterken en voeden?

 Hoe ondernemend ben jij zelf eigenlijk? Ben jij een echte DOEcent??

 

Doe mee aan…

De Dag van de
Ondernemende Do(e)cent

We nodigen je uit voor de Dag van de Ondernemende Do(e)cent. Daar creëren we belevenissen en leer je door te doen: ervaren gecombineerd met systematische reflectie daarop. Je kunt je opgeven voor workshops waarbij je ervaart wat ondernemend gedrag is en hoe innovatief je daardoor wordt.

Door van en met elkaar leren: samen nieuwe paden zoeken, problemen analyseren, creatieve oplossingen zoeken, acties ondernemen, risico’s nemen en experimenten aangaan en vervolgens op dit proces reflecteren. Dit stimuleert het leerklimaat en verhoogt het probleemoplossend- en lerend vermogen.

Door, samen met anderen, een belevenis te creëren ontstaat betrokkenheid en krijgt de ervaring persoonlijke betekenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 26 maart 2019

10:00 – 16:00 uur

in het Ondernemerslab ROC van Twente

(in de hal van De Gieterij, Hengelo)

Deelname aan de Dag van de Ondernemende Docent staat open voor alle docenten van ROC van Twente, in overleg en na akkoord van  hun direct leidinggevende.

Ondernemend gedrag kenmerkt zich door de volgende vaardigheden:

 • Een lerende en open houding hebben
 • Communiceren (verbaal, non-verbaal)
 • Gemotiveerd zijn
 • Doorzettingsvermogen en lef hebben
 • Doelgericht zijn en plannen
 • Beslissen en knopen doorhakken
 • Zelfvertrouwen hebben
 • Initiatief nemen
 • Samenwerken en netwerken
 • Openstaan voor je omgeving
 • Creatief denken en oplossingsgericht zijn
 • Onderhandelen en overtuigen
 • Betrokken zijn
 • Markt- en klantgericht zijn
 • Verantwoordelijk zijn
 • Flexibel zijn
 • Communiceren op de werkvloer
 • etc. etc.

Ondernemend gedrag krijgt zijn betekenis in relatie tot de context waarin het wordt toegepast. Daarom creëren we een contextrijke omgeving, waarin ‘ondernemend gedrag’ de norm is. Waarin we je uitnodigen om je ondernemende vaardigheden te exploreren en versterken.

Doe je mee?

Deelname aan de Dag van de Ondernemende Do(e)cent staat open voor alle docenten van ROC van Twente,
in overleg en na akkoord van  hun direct leidinggevende.

Pin It on Pinterest

Share This